De op deze website getoonde informatie wordt door SportclubMerchandise.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SportclubMerchandise.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door SportclubMerchandise.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

SportclubMerchandise.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SportclubMerchandise.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van SportclubMerchandise.nl opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel SportclubMerchandise.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SportclubMerchandise.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.